Видео Тароскоп за годината
Продължителност- 60 минути.
Време за изготвяне-10 работни дни.
Този тароскоп е подходящ за една сфера (работа или любов). Разглежда енергията около теб през годината. Дава насоки и съвети за това какво е важно да знаеш, на какво да се обърне внимание- да бъде избегнато или привлечено.