Видео Тароскоп
Продължителност- 60 минути.
Време за изготвяне-10 работни дни. 
(Тароскопът може да се поръча и в експресен вариант, с време за изготвяне 24 часа/делничен ден)
Този тароскоп е подходящ за по-подробно разглеждане на една сфера (работна или любовна).

*Препоръчвам сферата да е една, за да има време наистина да ѝ се обърне внимание. Когато се дели на две, това съкращава времето и лимитира посланията, и реално ограбва четенето от задълбочаване. Колкото повече време има за преглед на енергията в конкретна сфера, толкова в повече детайли може да се навлезе и да се предадат повече послания.