Видео Тароскоп
Продължителност- 60 минути.
Време за изготвяне- до 10 работни дни. 
(Тароскопът може да се поръча и в експресен вариант, с време за изготвяне 24 часа/делничен ден)
Този тароскоп е подходящ за една сфера (работа или любов) или и двете общо*. 

*Препоръчвам сферата да е една, за да има време наистина да ѝ се обърне внимание. Когато се дели на две, това съкращава времето и лимитира посланията, и реално ограбва четенето от задълбочаване. Колкото повече време има за преглед на енергията в конкретна сфера, толкова в повече детайли може да се навлезе и да се предадат повече послания. 

Препоръчвам да се спреш на този вариант, ако наистина искаш дълбочина и възможно най-много насоки (в една конкретна сфера). Ако имаш конкретни въпроси, можеш да ги зададеш предварително и ще потърсим техния отговор по време на четенето.