Видео Тароскоп
Продължителност- 40 минути.
Време за изготвяне- до 10 работни дни.
Този тароскоп е подходящ за една конкретна сфера (работа или любов) и дава насоки, и съвети във връзка със ситуацията. Можеш да зададеш предварително въпрос, чийто отговор ще потърсим по време на четенето. Въпросите се уточняват предварително и се работи по тях.

Тароскопът може да бъде поръчан и в експресен вариант (време за изготвяне 24 ч./делничен ден)