Анализ на Ролите чрез Таро представлява четене, което разглежда каква роля имате в живота един на друг. Четенето се отнася за отношения между двама души, които имат/имали са връзка. Препоръчвам това четене да се прави след вече направен стандартен преглед на отношенията, а не да се започва с него.

Продължителност- 60 минути.
Време за изготвяне- 10 работни дни. 
(Тароскопът може да се поръча и в експресен вариант, с време за изготвяне 24 часа/делничен ден)