Едни и същи карти или подредба могат да бъдат тълкувани по различни начини от различни таролози.

Защо?

Защото тълкуването зависи от множество фактори. 

Зависи от тълкувателя, от неговите разбирания, знания, ценностна система, вярвания, опит, дори от емоционалното и физическото му състояние по време на четенето.

Всеки таролог внася своя добавена стойност към тароскопа. Подходът на всеки е различен, индивидуален, негов си. 

Обърни се към този, чиято енергия те привлича и те кара да се чувстваш комфортно! Този, чийто начин на изразяване е в хармония с теб и е близък до твоето светоусещане.


Една и съща карта може да бъде разчетена по различен начин и от един и същ таролог. 

Това е така, защото според енергията на съответната ситуация, която разглеждаме, картата може да има едно или друго значение. Случва ми се да имам карта, чието базисно значение да е едно, но в конкретното четене енергията, която се излъчва от нея, да е коренно различна и дори нямаща общо с класическото тълкуване. Моите четения са интуитивни и следователно аз се доверявам на моите усещания, а не залагам просто на това какво би трябвало да значи съответната карта.

Влияние върху тълкуването оказва и комбинацията на картите. Те могат да са хиляди и няма как да се наизустят. Личният принос, персоналният поглед на тълкувателя е този, който ще даде насока за разшифроване на заложените послания.

Обръщам внимание и на още нещо- ако ти днес наредиш своя подредба на картите и ме помолиш да ти я прочета, моят отговор ще бъде Не. 

Защо ли? Защото това не би било коректно към теб. 

Това е Твоята подредба, а не Моята за твоята ситуация. 

Ти си в енергията, ти си задал намерение, започвайки този тароскоп. Аз съм страничен наблюдател. Не съм вътре в енергията. Ако се съглася да разчета Твоята подредба, то е твърде възможно да те подведа, да ти дам грешна информация, да объркам пътя ти. 

Искаш ли това? Аз не го искам за теб. 

Аз мога да ти бъда полезна, ако наредя моя подредба за теб. Ако аз самата съм вътре в енергията, за да я усетя, посланията да преминат през мен и да достигнат до теб чрез мен.

Щом си решил да опиташ и направиш свое четене, то се опитай наистина, без да се тревожиш как изглежда, как звучи! 

Довери се на своя вътрешен глас и му позволи да те води!