Човешка черта е да се опитваме да поставим времето в някаква рамка. В духовния свят всичко съществува СЕГА.

Ето защо, когато се прави тароскоп, би било неразумно да сме категорични във времевия интервал. Вселената случва нещата тогава, когато са узрели да се случат. 

Ако правим преглед на енергията за месец март, то това не означава, че нещата, за които говорим в четенето, ще се случат непременно през март. Те може да се случат по-рано или по-късно (няколко седмици или месеца дори по-късно). А както вече знаеш, може и да не се проявят изобщо.

Важно е да си с отворено съзнание и да не бъдеш буквалист.