Таро не дава гаранция, че нещата, които все още не са се случили, а излизат в тароскопа, ще се случат реално. Таро дава представа за това какво би могло да се случи.

Чрез картите се ориентираме на какъв етап сме в живота си и на база на това, което сме правили в миналото и правим сега, какво би могло да се случи в бъдеще. 

Ще използвам отново пример.

Представи си, че ме попиташ как/откъде можеш да си купиш яйца!

Аз ще ти отговоря: Отиди в магазина! Там ще намериш.

На база на досегашните преживявания и опит, аз ти посочвам, че в магазина има търсения от теб продукт.

Ти отиваш в магазина и (обърни внимание на възможните варианти на проявление):

- намираш яйцата, купуваш ги и си доволен (тук имаме реално проявление)

- минаваш покрай сектора с яйца, но си загледан или в телефона, или в друг продукт, или говориш с някого.....и пропускаш да ги видиш (имаме пропусната възможност поради невнимание)

- решаваш, че вместо яйца, ще си купиш шоколад (използваш свободната си воля да промениш решението си за покупка и следователно променяш и проявлението)

- поради непредвидени обстоятелства,  доставчикът на яйца е закъснял и ти не можеш да закупиш продукта- по независещи от теб причини (липса на проявление, защото има намеса на друг фактор, който не се влияе от теб)

- просто решаваш, че не ти трябват яйца и изобщо не отиваш до магазина (отново използваш свободната си воля)

И тук задавам въпроса:

Моето (да го наречем) "предсказание", че в магазина ще намериш яйца, грешно ли е било?

Това, че ти си се разсеял, променил си решението си, доставчикът е закъснял...прави ли информацията грешна?

А сега си представи, ако проявлението на нещо зависи не само от теб, но и от друг човек! В горепосочения пример това е доставчикът, но това може да е човекът, от когото се интересуваш, с когото взаимодействаш. Проявлението зависи и от неговата свободна воля, избори и действия.

Свободната воля на всеки е от особена важност и може да променя хода на събитията.