Как да задаваме въпроси към Таро?

Коректното и качествено формулиране на въпроса е ключово. 

Какво бихме искали да научим чрез Таро- просто едно Да или Не на зададения от нас въпрос, или да почерпим възможно най-много информация, която не само ще ни насочи към отговора, но и ще ни даде още детайли, които биха могли да ни помогнат!

Задавайки отворен въпрос, даваме възможност на Вселената и духовните ни водачи, да ни посочат пътя, важни моменти, значими уроци, т.е. можем да получим повече, отколкото всъщност търсим. По този начин можем да открием съществени аспекти, които да са есенциални за осъществяването на желанието ни.

Вместо да попитаме:" Ще срещна ли подходящия за мен човек?", можем да преработим въпроса и да дадем поле за изява на отговора, казвайки:" Какво мога да направя, за да срещна подходящ за мен човек?" Това е просто пример, но е принципът, от който се ръководя в моите четения и съветвам хората, с които работя, да прегърнат този начин на търсене на информация. 

Разбира се, ако човекът настоява въпросът му да бъде зададен като затворен, то ще се съобразя с неговата воля и желание. 

И все пак смятам, че това би го ограничило да получи повече, отколкото той смята, че му е необходимо в този момент.

Още нещо, което е важно да се знае- понякога е възможно да зададем въпрос, но да не получим ясен отговор или да ни бъде отговорено нещо, което да се различава от това, за което ние питаме.

В първия случай причината би могла да бъде някакъв блокаж в енергията в този момент. Тогава е добре да се смени въпросът, да се зададе по различен начин или да се попита нещо друго, а малко по-късно да се опитаме да зададем пак първия въпрос. Ако пак не се получи, то е разумно да се изчака няколко дни и да се направи нов опит. Възможно е Източникът да не иска да ни даде по-ясна информация, защото има нещо, което се случва на по-дълбоко ниво, зад кулисите и за момента не ти е дадено да научиш повече.

Във втория случай е възможно да ни се дава друго послание, което е належащо да получим в този момент. Например, ако питаме "Има ли вероятност да се оженя тази година?", то Вселената да предпочете да ни изпрати информация, която да е свързана със здравословен проблем, който пренебрегваме и който трябва да разрешим първо. Все едно духовните водачи ни казват:" Имаш по-важни неща на дневен ред. Погрижи се за тях първо!" т.е. те използват връзката, която имат с теб в момента, за да ти привлекат вниманието към нещо по-съществено и значимо за теб в този момент.