При личен преглед на енергии е от съществено значение да бъдеш наясно, че в духовния свят всичко е тук и сега

Минало, бъдеще, календарни дни и години- това не съществува. Няма там. Има едновременно съществуване на всичко.

Когато тарологът получава посланията от духовните водачи за теб, то той вижда тези послания налични сега, но за теб те ще са свързани със събития, които са вече минали, случват се действително сега или са потенциално възможни да се случат в бъдеще. Тоест част от посланията могат да са прогнозна енергия.

Това е важно да се има предвид, тъй като има случаи, когато значителна част от четенето е прогнозна енергия. В такъв момент човекът, за когото се прави тароскоп, няма как да навърже посланията с конкретни събития в живота му. Просто те все още не са се случили. 

Но има вероятност да се случат! 

И след като това излиза като потенциал, значи тази информация не бива да бъде подмината и подценена, тъй като може да е ключова за бъдещето на човека. 

Когато знаем какво би могло да ни се случи, ние можем да вземем различни решения, за да променим развой, който не ни се нрави. А ако не можем да го променим и той все пак се прояви, то да бъдем подготвени и да реагираме адекватно.

Никога не подценявай послание, което ти е било предадено! За да намери пътя си към теб, значи духовните водачи са намерили начин да ти го поднесат и да те подготвят за нещо.

Имай предвид също, че има четения, при които се прокрадват съобщения, които не са директно свързани с темата и въпросите. Понякога се отнасят до други хора, които са енергийно свързани с теб, със събития в живота ти, за които е нужно да получиш насока или прозрение, да са от починали близки, роднини. Просто Висшите сили използват момента и предават важна за теб информация.

Съветът ми е да не прибързваш със заключения за дадено четене, ако не го разбираш на момента! Остави да мине време! Изчакай месец, 3, 6, дори година и се върни отново на посланията, за да видиш как резонират този път! Какво ти говорят сега? Какъв смисъл, значение откриваш този път? Какво можеш да вземеш за себе си като информация, знак и причина за размисъл?

Дръж съзнанието си отворено, когато става дума за Таро, за енергия, за информация от Висшата Интелигентност!

Нищо не е случайно. Във всичко има причина и смисъл.

Позволи си да ги откриеш или да ти бъдат разкрити тогава, когато им е времето!