Когато се прави четене, особено разглеждащо енергиите на повече от един човек, е важно всеки да заеме своето място. В моите тароскопи призовавам хората да се поставят на това място, което е резониращо с тях. 

В лични тароскопи ги разпределям според посочените данни за човека, но отново обръщам внимание, че нещо, което казвам за единия може да е резонантно за другия и обратно. 

Ролите може да са напълно разменени, да се сменят по време на четенето, енергиите да се смесват.

Защо е така?
Защото енергията не е статична. Тя се движи непрестанно. 

Когато разглеждаме енергиите на повече хора, то тези енергии взаимодействат помежду си, сливат се, преплитат се. 

Представи си го като приготвянето на коктейл! 

Смесваме различни съставки и получаваме синергичен продукт. 

Би ли било лесно да се отделят една от друга вече смесените съставки?

Така е и при прегледа на енергиите. 

Затова личният принос на всеки, за правилното разпределяне на ролите, е от особено значение.